Üldtingimused

Käesolevad MS Events OÜ/ www.partyexpress.ee, registrikood 12686793, (edaspidi nimetatud Partyexpress.ee) ostu- ja müügitingimused (edaspidi nimetatud tingimused) kehtivad kõigi isikute suhtes (edaspidi nimetatud Ostja), kes Partyexpress.ee e-poe (edaspidi e-pood) vahendusel ostavad kaupu või tellivad teenuseid.

Partyexpress.ee -l on õigus tingimusi ja hinnakirja ette teatamata muuta või täiendada. Nimetatud muudatustest ning täiendustest teavitatakse veebileheküljel www.partyexpress.ee ja need jõustuvad avaldamise hetkest.

Kõik www.partyexpress.ee  e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Ostja isikuandmed on konfidentsiaalsed. Ostja annab e-poes andmeid sisestades õiguse koguda ja töödelda Ostja isikuandmeid (ettevõtte nimi, nimi, kontakttelefon, kauba kättetoimetamise ja/või registreerimise aadress, e-posti aadress jne) ning edastada Ostja isikuandmeid kauba kättetoimetamist teostavale isikule kauba kättetoimetamiseks. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab Ostja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse, MS Events OÜ-l ei ole neile ligipääsu.

MS Events OÜ-l on õigus kasutada Ostja kauba kättetoimetamise ja/või registreerimise aadressi oma toodete ja teenuste kohta reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks.

Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.